Logga in för att spara

0 väska

Du har inga artiklar i din varukorg.

REGISTRERA NJJ 46,00 kr KOUPON MED KOD SE44  

Villkor

Välkommen! wearzius.se tillhandahåller sina tjänster till dig under förutsättning att meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal ("avtalet"). Dessutom kommer du att omfattas av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster när du använder någon tjänst av wearzius.se (t.ex. kundrecensioner) och de är införlivade i denna överenskommelse med denna hänvisning. wearzius.se förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa användarvillkor när som helst.

Att komma åt, surfa på eller på annat sätt använda webbplatsen anger att du har godkänt alla villkoren i detta avtal. Vänligen läs igenom avtalet noga innan du fortsätter.

Användning av webbplats:

Du representerar och garanterar att du är minst 18 år eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger wearzius.se härmed en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda sajten genom att bara visa den på din webbläsare för att handla personligt föremål som säljs på sajten och inte för kommersiell användning eller användning på uppdrag av någon tredje part, förutom vad uttryckligen tillåts av wearzius.se i förväg. Eventuella brott mot detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licens som beviljats i denna paragraf utan föregående meddelande.

Med undantag för vad som tillåts i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa avledande verk från, översätta, modifiera, omvända, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den om inte uttryckligen tillåtet av wearzius.se skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som tillhandahålls på sajten eller göra någon användning av sajten till förmån för en annan verksamhet såvida inte uttryckligen tillåtas av wearzius.se i förväg. wearzius.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och / eller avbryta order efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om wearzius.se anser att kundbeteende bryter mot gällande lag eller skadar Wearzius intressen.

Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som a) kränker eller kränker upphovsrätten, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller annan proprietär rättighet för någon person, (b) är kränkande, hotande, ärekränkande, obscen, oanständig, pornografisk eller kan ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell lag eller (c) innehåller några buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. wearzius.se kan tilldela dig ett lösenord och kontoidentifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifikation anses du vara behörig att komma åt och använda sajten på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och wearzius.se har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till någon sådan tillgång eller användning av sajten.

Du är ensam ansvarig för all tillgång till och användning av den här webbplatsen av alla som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om sådan åtkomst till och användning av den här webbplatsen faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive, men inte begränsat, all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, ekonomiska skyldigheter) som uppkommit genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du ska omedelbart underrätta wearzius.se om obehörig användning av ditt lösenord eller identifikation eller annat brott mot eller hotad överträdelse av webbplatsens säkerhet.

Recensioner och kommentarer

Om inte annat anges i detta avtal eller på webbplatsen, allt som du skickar in eller postar till webbplatsen och / eller tillhandahåller wearzius.se, inklusive, men inte begränsat, idéer, kunskaper, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt "inlämnanden") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-egendomsvilligt, och genom att skicka in eller posta accepterar du att oåterkalleligt licens inträdet och alla IP-rättigheter som är relaterade till det (med undantag för de moraliska rättigheterna som författarrätt) till wearzius.se utan kostnad och wearzius.se ska ha royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra, sända, anpassa, skapa avledda verk från Sådana Inlägg på något sätt och i någon form, och att översätta, modifiera, omvända, konstruera, demontera eller dekompilera sådana inlämningar. Alla inlämnanden ska automatiskt bli wearzius.ses exklusiva egendom och ska inte återlämnas till dig och du accepterar att inte höra någon tvist i samband med användningen av entryen av wearzius.se i framtiden.

Du garanterar att dina inlagor, helt eller delvis, är klara och fria från någon IP-rätt överträdelse, tvister eller krav från tredje part. wearzius.se påtar sig inget ansvar för felaktig användning av upphovsrätt eller andra rättigheter från tredje part av dig. Du åtar sig att försvara och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakats av användningen av uppgifterna för några ändamål.

Förutom de rättigheter som gäller för Inlämning, när du skickar kommentarer eller recensioner till webbplatsen, ger du också wearzius.se rätten att använda det namn du skickar med någon recension, kommentar eller annat innehåll, om det finns några samband med sådan granskning, kommentar eller annat innehåll. Du företräder och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger ut på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll av wearzius.se inte kommer att kränka eller bryta mot tredje parts rättigheter. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda wearzius.se eller tredje part om ursprunget till Inkomster eller Innehåll. wearzius.se kan, men inte vara skyldig att ta bort eller redigera eventuella inlagor (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, handelsnamn eller ordprogram och annat innehåll på wearzius.ses hemsida (gemensamt "Innehåll") hör uteslutande till wearzius.se eller dess lämpliga innehållsleverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensera, offentliggöra, distribuera eller kommersiellt utnyttja något av innehållet eller på något annat sätt avyttra innehållet på ett sätt som inte är tillåtet av wearzius.se, utan wearzius.ses uttryckliga skriftliga tillstånd. Användning av data mining, robotar eller liknande datainsamling och extraktionsverktyg på wearzius.se samt användningen av wearzius.se varumärken eller servicemärken i metataggar är strängt förbjudet. Du får se och använda innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och för något annat syfte. Samlingen, arrangemanget och sammansättningen av allt innehåll på denna webbplats ("Sammansättningen") hör uteslutande till wearzius.se. Du får inte använda wearzius.ses innehåll eller kompilering på något sätt som bryter mot eller diskredierar wearzius.se eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller kränkning av gällande lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") är egenskapen till wearzius.se och / eller dess mjukvaruleverantörer. Innehållet, sammanställningen och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas reserveras av wearzius.se. Överträdare kommer att åtalas i full omfattning av lagen.

wearzius.se erkänner och respekterar alla upphovsrätt och varumärken. Som sådan har all användning av tv, film, musik, filmfestival eller andra namn eller titlar ingen koppling till wearzius.se och är upphovsrättens eller varumärkesinnehavarnas enda egendom. Våra klänningar är inspirerade av kändisstil och är vår rekreation av objekt som bärs av kändisarna på dina favorit-tv-program och den röda mattan, men de är inte auktoriserade, godkända av eller kopplade till dessa visar på något sätt och är inte avsedda som överträdelser av registrerade varumärken eller upphovsrätt.

Immateriell äganderätt

Det är policyen för wearzius.se att vidta lämpliga åtgärder vid behov för att upprätthålla och erkänna alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som hävdas ha åsidosatt varumärke, upphovsrätt, patent och all eller annan lag om immateriell äganderätt . Om du är ägare till immateriella rättigheter och du tror att wearzius.se säljer, erbjuder till salu eller gör tillgängliga varor och / eller tjänster som kränker dina immateriella rättigheter, skicka sedan följande information till sin helhet till [email protected]
Information krävs
      1. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv som påstås ha åsidosatts;
      2. En beskrivning av det påstådda kränkande arbetet eller materialet;
      3. En beskrivning av var det påstådda intrångsmaterialet finns på webbplatsen (produktens URL);
      4. Information som är tillräckligt stor för att vi ska kunna kontakta dig, till exempel din adress, telefonnummer och e-postadress;
      5. Ett uttalande från dig om att du har en trovärd tro på att den omtvistade användningen av materialet inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren eller annan äganderätt till ägaren, dess agent eller lagen;
      6. Identifiering av de immateriella rättigheter som du hävdar bryts mot webbplatsen (t.ex. "XYZ copyright", "ABC varumärke, Reg.nr 123456, registrerad 1/1/04" etc);
      7.En uppgift från dig om att ovanstående information och anmälan är korrekt och enligt straff av skadelidande, att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren, vars exklusiva rätt är påstås åsidosatts.

Uppsägning och effekt av uppsägning

Förutom andra juridiska eller rättvisa rättsmedel kan wearzius.se utan föregående meddelande omedelbart säga upp avtalet eller återkalla alla eller alla dina rättigheter som beviljas enligt denna överenskommelse. Vid upphörande av detta avtal ska du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av sajten och wearzius.se ska utöver eventuella andra lagliga eller rättvisa rättsmedel omedelbart återkalla alla lösenord (er) och kontoidentifikation utfärdat till dig och neka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Upphävande av detta avtal ska inte påverka de respektive rättigheter och skyldigheter (inklusive utan begränsning, betalningsskyldigheter) för parterna som uppstår före dagen för uppsägning.

Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning

Om inte annat anges i standardvillkoren som reglerar samma sak för varje produkt på den här webbplatsen, tillhandahålls den här produkten, de produkter som säljs på den och de transaktioner som genomförs via wearzius.se på en "som den är" basis . wearzius.se ger inga framsteg eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om webbplatsens funktion eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna sida, med undantag av vad som anges här i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, wearzius.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, intrång, titel, tyst njutning, datakontroll och systemintegration. den här webbplatsen kan innehålla felaktigheter, misstag eller typfel. wearzius.se garanterar inte att innehållet blir oavbruten eller felfri. wearzius.se ansvarar inte för skada av något slag som uppstår genom användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta tillfälliga, straffbara, exemplifierande, speciella eller följdskador. i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska wearzius.se totalansvar för dig för eventuella skador (oavsett grunden för åtgärden) inte överstiga det belopp som du faktiskt betalat till wearzius.se under månaden omedelbart som föregår akten som påstås ge upphov till wearzius.se ansvar.

Beställ acceptans

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. wearzius.se förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, vägra eller avbryta någon order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts inkluderar begränsningar av tillgängliga kvantiteter för inköp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeribekämpningsavdelning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

Typografiska fel

Medan wearzius.se strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation kan prissättning eller typografiska fel uppstå. wearzius.se kan inte bekräfta priset på ett föremål förrän efter beställning. Om en vara listas till ett felaktigt pris eller med felaktiga uppgifter på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation, har wearzius.se rätt att, enligt eget gottfinnande, vägra eller annullera beställningar som är placerade för den aktuella produkten. Om ett föremål är felaktigt, kan wearzius.se, efter eget gottfinnande, kontakta dig för instruktioner eller avbeställa din beställning och meddela dig en sådan avbokning.

Prissättning i olika valutor

Prissättning av produkter som säljs av wearzius.se baseras på siffror beräknade i amerikanska dollar (US $). Priserna som visas i andra valutor omvandlas från amerikanska dollar enligt de senaste omvandlingsfrekvenserna. På grund av fluktuerade valutavärden är priser som visas i icke-US-valutaer på webbplatsen, andra än på den enskilda produktsidan, kanske inte de mest aktuella. Områden på webbplatsen där icke-amerikanska valutaomröstningar kan vara felaktiga inkluderar, men är inte begränsade till, kampanjbannor, kampanjer och information om produktkategori-sidor. Priset som visas på en enskild produktsida, oavsett valutaomräkning, är det aktuella pris du är skyldig att betala till wearzius.se, exklusive frakt.

Skiljedom

Om parterna inte löser tvist inom 30 dagar efter det att en sådan tvist uppstår, är de överens om att överlämna en sådan tvist till LCIA för skiljeförfarande som ska genomföras i enlighet med kommissionens skiljedomar i kraft vid tid för ansökan om skiljeförfarande. Skiljenämnden är slutgiltiga och bindande för båda parter.

länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du bekräftar att wearzius.se inte ansvarar för driften av eller innehållet som finns på eller via någon sådan webbplats.

botemedel

Du är överens om att wearzius.ses rättsmedel för ett faktiskt eller hotat brott mot detta avtal skulle vara otillräckligt och att wearzius.se ska ha rätt till särskild prestation eller förbudsavhjälp, eller båda, förutom eventuella skador som wearzius.se kan vara juridiskt berättigad att återkräva, tillsammans med rimliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatkostnader.

Ingen rättighet eller rättegång för wearzius.se ska vara exklusiv från någon annan, oavsett om det är lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skadeståndsanspråk, advokatarvoden och utgifter.

Inget exempel på att wearzius.se avstår från sina rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor ska innebära någon skyldighet att bevilja liknande, framtida eller andra undantag.

Company name:IMERLE LTD Address:Union House, 111 New Union Street, Coventry, England, CV1 2NT